Yamato sẽ thay đổi thời gian giao bưu phẩm

2017-06-19 09:44:44

Bắt đầu từ hôm nay, công ty vận hành Yamato sẽ bãi bỏ thời gian chỉ định giao bưu phẩm trưa 12 giờ đến 14 giơ. 

Ngoài ra cũng xem xét lại dịch vụ vì số lượng bưu phẩm trong ngành bán hàng trên mạng tăng nhanh, nhân viên giao hàng bị thiếu trầm trọng thời gian lao động bị kéo dài hiện đang là vấn đề nghiệm trọng của công ty. 

Đầu tiên sẽ bớt một khoảng thời gian chỉ định giao hàng trong ngày để tài xế giao hàng có thời gian nghỉ ngơi.

Mở rộng thời gian giao hàng buổi tối sẽ 8 giờ - 9 giờ thành 7 giờ - 9 giờ để việc giao hàng không tập trung vào thời gian đặc định. 

Với tư tưởng kinh doanh "dịch vụ trước, lợi nhuận sau", công ty Yamato bắt đầu dịch vụ lựa chọn thời gian giao hàng từ năm 1998 và ̣đây là lần đầu tiên công ty quyết định thu nhỏ dịch vụ. 

Mặt khác, vào tháng 10 năm nay phí giao bưu phẩm đối với khách hàng cá nhân dự kiến bình quân sẽ tăng lên 15%, tiến hành thảo luận tăng giá đối với 1000 công ty buôn bán hàng trên mạng lớn nhằm khắc phục tình trạng thiếu người. 

Theo nguồn NHK News