Cảnh sát tỉnh Miyagi học tiếng Việt

2017-06-28 09:36:57

So với 5 năm trước đây, người Việt Nam sống trong tỉnh Miyagi tăng đến 6 lần, số lượng tội phạm cũng tăng theo, để đào tạo cảnh sát có thể nói tiếng Việt, trụ sở cảnh sát tỉnh Miyagi sẽ tiến hành chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Ngày 26 tại trụ sở cảnh sát đã diễn ra nghi thức chỉ định đại biểu trụ sở đã bàn giao giấy chứng nhận chỉ định cho cảnh sát học tiếng Việt và tiếng Trung Quốc.

Người Việt Nam sống trong tỉnh Miyagi có 2400 người so với 5 năm trước tăng 6 lần, chiếm 12% trong số người ngoại quốc trong tỉnh.

Số lượng tội phạm trong năm 2012 chỉ có 1 người, nhưng vào năm ngoái trong vòng 1 năm tăng lên đến 20 người.

Mặt khác, vì trong tỉnh Miyagi có rất ít cảnh sát biết tiếng Việt nên trụ sở cảnh sát tiếng hành gấp rút để đào tạo và năm nay lần đầu tiên thực hiện chương trình đào tạo tại Việt Nam.

Dự tính sẽ cử 1 người về Việt Nam học tiếng Việt trong 3 tháng từ đầu tháng 9 đến cuối tháng 11. 

Tuần tra trưởng Kano Yusuke, người được cử về Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo cho biết "Thời gian tập huấn là rất ngắn để không lãng phí 1 ngày nào, tôi sẽ cố gắng học hỏi thêm nhiều từ ngữ ̣để trở về phục vụ cho tỉnh Miyagi"

Theo nguồn NHK News