Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-15 11:17:55

Ý nghĩa : Nguy hiểm lớn nhất của con người chính là không phải không thể hoàn thành mục đích cao mà mình đặt ra, mà chính là mãn nguyện khi đạt được mục đích thấp mà mình đặt ra.