Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-16 09:06:31

Ý nghĩa : Hạnh phúc không phải là kết quả, mà là trạng thái khi ta chấp nhận với cách sống hiện tại.