Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-19 09:14:17

Ý nghĩa : trăm nghe không bằng mắt thấy.