Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-19 10:30:50

Ý nghĩa : Sông có khúc người có lúc.