Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-22 09:14:23

Ý nghĩa : 7 điều hủy hoại chúng ta.

Sự giàu sang không do lao động.

Sự khoái cảm không có lương tâm.

Kiến thức không có nhân cách.

Tôn giáo không có tận tâm.

Chính trị không có triết lý.

Khoa học không có bản chất con người.

Kinh doanh không đạo đức.