Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-26 09:26:35

Ý nghĩa : Phía sau đám mây lúc nào cũng là bầu trời xanh.