Châm ngôn tiếng Nhật

2017-06-28 09:44:18

Ỹ nghĩa : Nếu bạn có dũng cảm để đuổi theo, thì tất cả những ước mơ sẽ thành sự thật.