Làm việc cùng Etsujin

2017-04-10 01:13:35

☆Thông báo tuyển dụng☆

*Ngành nghề:

Graphic Designer (thiết kế đồ họa cho báo)

*Lương bổng:

Trao đổi khi phỏng vấn.

*Nội dung công việc:

Thiết kế báo cho cộng đồng Việt tại Nhật.

*Điều kiện:

Có visa làm việc tại Nhật, kinh nghiệm thiết kế.

*Thời gian làm việc:

Freelancer (tự do)

*Địa đìểm làm việc:

Tại nhà

*Các điều kiện khác:

・Sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng Việt

Tinh thần làm việc tích cực

・Có đam mê trong ngành thiết kế

*Liên hệ:

Họ tên : Fukuda (Phượng)

Tel : 050-6860-4225

E-mail : fukuda@alternativa.co.jp