Làm việc cùng Etsujin

2017-04-01 07:08:49

☆Thông báo tuyển dụng☆

*Ngành nghề:

Truyền thông, ký giả

*Lương bổng:

Trao đổi khi phỏng vấn.

*Nội dung công việc:

Tìm đề tài, thông tin viết bài cho trang web, báo chí cho cộng đồng Việt tại Nhật.

*Điều kiện:

Có visa làm việc tại Nhật, kinh nghiệm viết báo hoặc blog.

*Thời gian làm việc:

Freelancer, tự do

*Địa đìểm làm việc:

Tại nhà

*Các điều kiện khác:

・Sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng Việt

Thông hiểu pháp luật của Nhật

・Có tinh thần bảo vệ người đọc

・Quan tâm tới thời sự Nhật Bản

*Liên hệ:

Tên : Phượng Lưu

Tel : 050-6860-4225

E-mail : fukuda@alternativa.co.jp