Marugame seimen giảm giá Udon

2017-06-06 10:17:21

Bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, các cửa tiệm Marugame seimen sẽ thực hiện giảm giá phân nửa cho menu 「牛とろ玉うどん」sau 6 giờ tối.

Trong thời gian này, thông thường giá của tô trung bình là 690 yen thì giảm xuống còn 340 yen, giá của tô lớn 790 yen thì giảm xuống còn 390 yen.

Thời hạn:6/6 ~ 8/6 từ 18 giờ đến giờ đóng cửa
Đối tượng sản phẩm :牛とろ玉うどん
Giá cả:Trung 340 yen、Lớn 390 yen(bao gồm thuế)
Cửa hàng thực hiện : tất cả các tiệm marugame seimen trên toàn quốc

Theo nguồn event checker