Tổng thống Trump gửi thư cho Chủ tịch nước Việt Nam

2017-04-04 00:58:02

Theo thông tin từ Reuters cho biết, tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư đến chủ tịch nước Trần Đại Quang, trên vấn đề kinh tế và mậu dịch, trong khu vực cũng như quốc tế có mục đích tăng cường quan hệ song phương. Thông tin này được đưa lên trang web của chính phủ Việt Nam.

Chủ tịch nước Quang đã thực hiện hội đàm với đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius. Và nội dung trong hội đàm đã ̣được đưa lên trang web. Ông Quang nhấn mạnh để duy trì tự do hàng hải của đôi bên hoan nghênh chính sách phối hợp cải thiện quan hệ với các nước của tổng thống Mỹ.

Đại sứ Mỹ ông Osius cũng cho biết, tổng thống Trump đang xem xét về việc tham gia hội đàm APEC (diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) được tổ chức năm nay tại Việt Nam.

Theo nguồn Reuters