16,000 người Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc

2017-04-07 01:30:47

Theo cục quản lý lao động nước ngoài của bộ lao động thương binh xã hội cho biết tính đến cuối tháng 12 năm 2016, có 40,000 người Việt Nam lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc, trong số đó có 16,000 người tuy đã hết hạn hợp đồng nhưng không về nước mà ở lại cư trú bất hợp pháp, chiếm 39% trong tổng số người lao động.

Trước vụ việc này, dựa theo chương trình giấy phép lao động năm 2017, cục quản lý quyết định tạm dừng việc tuyển lao động sang Hàn Quốc tại 58 quận-khu, ngoài ra xem xét việc đình chỉ xuất khẩu lao động tại 109 quận-khu thuộc 12 tỉnh thành phố trong nước.

Trong 109 quận-khu có hơn 30% lao động Việt Nam không về nước sau khi hết hạn hợp đồng. Đặc biệt, trong 58 quận-khu đang bị ̣đình chỉ xuất khẩu lao động có hơn 60 người đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

12 tỉnh thành đang bị xem xét đình chỉ xuất khẩu lao động : Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Bắc Giang, Phú Thọ.

Theo nguồn tổng hợp Viet-Jo, VNExpress

Ảnh educonnexion.net