Nhà máy phát điện bằng chất thải công nghiệp

2017-04-25 06:08:13

Nhà máy phát điện bằng chất thải công nghiệp đầu tiên ở Việt Nam đã chính thức hoạt động. 

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện hoạt động dưới sự hợp tác của Nhật Bản, được chú ý về nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu điện và thải rác bất hợp pháp của các khu công nghiệp.

Nhà máy phát điện này phát điện bằng cách đốt các chất thải từ nhà máy, do công ty Hitachi Zosen Nhật Bản đã xây dựng tại Hà Nội, dưới hình thức kinh doanh của tổ chức phát triển công nghệ công nghiệp NEDO. 

Hôm qua những người liên quan từ phía Nhật cùng với công ty cổ phần môi trường đô thị phụ trách xử lí rác tại Hà Nội, hơn 200 người đã tham gia buổi lễ kỉ niệm.  

Nhà máy đã bắt đầu phát hiện từ trước, xử lí 1 ngày 75 tấn rác, cung cấp điện cho 4000 đến 5000 hộ gia đình.

Trong lúc kinh tế đang trên đà phát triển, Việt Nam đang đối mặt với vấn ̣đề thiếu điện cùng với vấn đề thải rác bất hợp pháp của các khu công nghiệp, hy vọng nỗ lực này có thể giúp Việt Nam tránh khỏi vấn đề ô nhiễm không khí môi trường.

Theo nguồn NHK News

Ảnh báo Dân Trí