Tiếng Việt ngôn ngữ được sử dụng nhiều tại Úc

2017-06-30 15:00:45

Theo như Bộ thống kê Úc đưa ra kết quả điều tra dân số, trong năm 2016 dân số Úc có 24,4 triệu người, có 301 ngôn ngữ được sử dụng.

 Trong đó số lượng người sử dụng tiếng Việt là đứng thứ 4.

Tiếng Anh được sử dụng nhiều nhất và tiếng Trung Quốc đứng thứ 2, đứng thứ 3 là tiếng Ả Rập và cuối cùng là tiếng Việt Nam và tiếng Quảng Đông.

Theo như thống kê năm 2016, có 277 ngàn người Việt sống ở Úc, trong đó 103 ngàn người sinh sống ở Victoria và 103 ngàn người ở New South Wales.

Theo nguồn Viet-Jo