Danh sách công ty "đen" đã được công bố

2017-05-15 07:52:29

Bộ Lao Động Phúc Lợi Xã Hội Nhật đã công bố danh sách công ty "đen" vào ngày 10 tháng 5 vừa qua.

Tổng cộng có 334 công ty nằm trong danh sách này, hầu hết vi phạm về các vấn đề như cho nhân viên lao động quá giờ và không thanh toán tiền lương.

Dưới đây là các công ty vi phạm điều lệ lao động đối với tu nghiệp sinh và du học sinh mà Etsujin-người Việt đã lượt ra.

Saitama  

Công ty(株)メリット (Meritto) : cho thực tập sinh nước ngoài và các lao động khác 7 người làm việc ngoài giờ bất hợp pháp. 

Tokyo

Công ty (有) 相川 (Aikawa) : trả tiền lương thấp hơn lương tiêu chuẩn cho 3 người thực tập sinh nước ngoài.

Fukui

Công ty (株)ラーコム (Ra-komu) : cho 6 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Công ty (株)リブン (Ribun) : cho 6 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Công ty (株)リブン・ニュー (Ribun new) : cho 6 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Công ty  (有)  サンスラックス (Sansurakkusu) : cho 8 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Công ty (株)シアス (Shiasu):cho 4 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Công ty  (有)  オカピィ (Okapii) : cho 2 thực tập sinh nước ngoài làm việc ngoài giờ bất hợp pháp.

Hyogo

Công ty  ソーイング i  (Soingu-i) : không trả tiền lương cho 6 thực tập sinh nước ngoài theo ngày qui định trong 3 tháng .

Kagawa

Công ty タカラ繊維(株)(Takaraseni) : không trả tiền làm thêm ngoài giờ cho 3 thực tập sinh nước ngoài trong 7 tháng.

Công ty シルバアートレ(有)(Siruba a-tore) : không trả tiền làm thêm ngoài giờ cho 3 thực tập sinh nước ngoài trong 7 tháng.

Công ty 美光 (bikou) : không trả tiền làm thêm ngoài giờ cho 4 thực tập sinh nước ngoài trong 7 tháng.

Oita

加藤浩一郎事務所 (Kato kouichi jimusho) : báo cáo sai sự thật về đào tạo kỹ năng đối với 16 thực tập sinh nước ngoài.

Miyazaki

Công ty phúc lợi 豊の里 (Toyonosato) : cưỡng bức 6 du học sinh lao động trái với ý định

宮崎県福祉開発センター(Miyazakiken Fukushi kaihatsu center): cưỡng bức 6 du học sinh lao động trái với ý định

Hội y tế 豊栄 (Houeikai) : cưỡng bức 6 du học sinh lao động trái với ý định

Công ty 豊栄エンタープライズ (Houei enta-puraizu) : cưỡng bức 6 du học sinh lao động trái với ý định

Các công ty khác xem tại link : http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/dl/170510-01.pdf 

Theo nguồn Bộ lao động phúc lợi xã hội Nhật Bản