Bạn có biết sự khác nhau giữa くれる và もらう?

2017-06-22 13:01:05

Trong tiếng Nhật rất khó để phân biệt hai từ くれる và もらう。

Hai từ này rất hiếm thấy trong các ngôn ngữ khác nên không ít người học tiếng Nhật thường bị sai khi sử dụng hai từ này.

- Đối với từ くれる nó được sử dụng khi ̣đôi bên có quan hệ bình đẳng hay cấp dưới tức người nhỏ tuổi hơn.

Nó thường được sử dụng trong hoàn cảnh ai đó làm một điều gì đó cho ta mặc dù ta không hề nhờ vả.  

Ví dụ

妻: 雨、だいじょうぶだった?

夫:うん。同僚が駅まで送ってくれたから、ぬれなかったよ。

Cô vợ : Trời mưa có sao không ?

Anh chồng : Uh. Đồng nghiệp đưa anh tới ga nên không có bị ướt.

- Đối với từ もらう nó cũng được sử dụng trong trường hợp tương tự với くれる nhưng người làm là người được nhờ và có trách nhiệm phải làm.

Ví dụ 

田町: 引っ越し、大変だったでしょう。

セレ: ううん、荷物が少なかったし、ゆりに手伝って もらったから、早く終わったよ。

Tamachi-san : Dọn nhà cực lắm phải không.

Sele-san : Đâu có, đồ đạt của tôi ít lại có Yuri giúp đỡ nên đã nhanh chóng dọn dẹp xong.

 Theo nguồn tóm tắt từ Japan Times