Chơi Pac-man trên google map nhân ngày cá tháng 4

2017-04-01 06:12:14

Nhân dịp ngày cá tháng 4, hãng google thường thực hiện trò chơi mới trên sản phẩm của hãng.

Hôm nay bạn có thể chơi game Pac-man sau khi mở trang google map.  Mọi người cùng thử xem nhé.